Allerede kunde? Logg inn  |  Ikke kunde? Registrer deg
Gjest
Du må være pålogget for å bestille varer

Samfunnsansvar

Bekken & Strøm er en del av et ansvarlig næringsliv. Vi bidrar til et bedre samfunn og renere miljø,
som igjen fører til positivitet og verdiskapning. Nøkkelord for å få til dette er rettferdighet, respekt, omtenksomhet og ærlighet. Vi som bedrift har ekstra fokus på følgende kjerneområder:

Bærekraft

Bekken & Strøm vil være en bransjeleder i markedet og ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger slik at bærekraft er forankret i bedriften med strategier og retningslinjer tilstede.

Last ned vår Policy for bærekraftig forretningspraksis

Vår Code of Conduct er basert på FNs Global Compact, FNs Menneskerettighetserklæring og relaterte FN-konvensjoner, ILO-kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Last ned vår Code of Conduct


Etisk handel

Bekken & Strøm handler og produserer varer globalt, både fra Asia og Europa, og anser det som strategisk viktig å ha klare retningslinjer for etisk handel.

Alle nye leverandører til Bekken & Strøm må gjennomgå en kvalifiseringsprosess og risikoanalyse som kartlegger alle forhold som er avgjørende for kvalitet og etiske retningslinjer. Etter at kartlegging er gjennomført og rapport foreligger, vil Bekken & Strøm besøke leverandøren for endelig godkjenning.

For å sikre at produktene ikke inneholder farlige og forbudte stoffer skal alt minimum være Øko-Tex godkjent (standard 100). Ved mottak av nye varer gjør vi en grundig kontroll før de blir sendt ut til våre kunder.

Vi besøker regelmessig våre samarbeidspartnere, og har løpende dialog om relevante temaer som barnearbeid, arbeidsmiljø og arbeidstider.

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.


Helse, Miljø og Sikkerhet

Velferden til våre ansatte, ansvaret for våre leverandører og sikkerheten til våre kunder er avgjørende for vår virksomhet. Like viktig som at våre produkter er trygge.

Kunder skal kunne stole på at produktene de kjøper fra Bekken & Strøm er trygge å bruke, og at de er forskriftsmessig merket. Alle produkter i vårt sortiment er sertifisert etter gjeldende lover og forskrifter. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og nye produkter, og utvikler løsninger som gjør arbeidslivet tryggere for både kunder og deres ansatte.

Hos Bekken & Strøm jobber vi systematisk for et trygt og sunt arbeidsmiljø, og vi forventer det samme fra våre samarbeidspartnere.

Viktig med fornøyde medarbeidere
Ansatte i Bekken & Strøm skal trives på jobb og vi har sterkt fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi gjennomfører interne undersøkelser for å finne ut hvor fornøyd våre ansatte er med arbeidsplassen deres. Undersøkelsene følges opp i en fornøydhetsindeks for å forbedre utviklingen.